Agonistinen käyttäytyminen

Luin artikkelia dominanssista kesykoirilla, mihin on viitattu myös hankikoira.fi -sivustolla. Löytyi samalla rottweilerien käytöskartoitus, jossa mielestäni on paljon mielenkiintoista asiaa.

Agonistinen käyttäyminen on eläimillä esiintyvää käyttäytymistä sosiaalisessa tilanteessa, esimerkiksi hyökkäävät, pakenevat, alistumis sekä rauhoittavat käyttäytymiset.

Dominanssi liittyy kesykoirilla kahden yksilön väliseen suhteeseen eikä ole koiran ominaisuus.

Koiran käytösongelmaa selvitettäessä on selvitettävä koiran motivaatio käytökseen. Konfliktikäyttäytymistä esiintyy, kun koira on epävarma (esimerkiksi epävarma koira vierasta tervehtiessä), stressissä (koira pelkää koulutustilannetta rangaistusten pelossa tai ei ymmärrä mitä siltä tahdotaan) tai turhautunut (ei pääse toteuttamaan käyttäytymistään). Konfliktikäyttäytymistä on esimerkiksi ihmisten astuminen, joka tulkitaan usein dominanssiksi. Tällöin väärän tulkinnan vuoksi siihen saatetaan puuttua rankaisulla, joka ei täten ratkaise käytöksen takana olevaa motivaatiota eikä näin ollen ongelmaa. Rankaisemisen ja epäloogisen kohtelun takia koiran luotto omistajaan vähenee ja saattaa aiheuttaa puolustusaggressiivista käyttäytymistä. Konfliktikäyttäytymistä on myös sijaiskäyttäytyminen. Tätä näkee usein koulutustilanteessa, kun koira ei tiedä mitä siltä tahdotaan alkaen lepyttelemään omistajaansa (haukottelu, ympäristön katselu, ääntely).

 

 

Rankaiseminen

Rankaiseminen on salakavalaa. Kun halutaan koiran ei-toivotun käytöksen loppuvan, otetaan käyttöön koiralle jokin ikävä asia. Tällöin omistajan käytöksessä on kyseessä negatiivinen vahvistaminen, sillä lisäämällä ikävää asiaa koiran ei-toivottu käytös poistuu ja näin omistajan käytös vahvistuu (omistaja lisää jatkossakin ikävää asiaa/negatiivinen vahvistaminen). Kierre on kasassa.

Koiran epätoivottu käytös ei välttämättä lopu.

Lloyd Morgan ja Occam´s razor

Lloyd Morganin loi Morganin säännön, jonka mukaan eläinten käyttäytymistä selitettäessä on pitäydyttävä mahdollisimman yksinkertaisissa selityksissä.

Occam´s razor on samoilla linjoilla Morganin kanssa. Kaikki ylimääräiset selitykset on jätettävä pois (yksinkertaisuusperiaate).

Yleensäkin käytökset, monimutkaisetkin käytökset, voidaan selittää tunnettujen oppimispsykologian perusteiden avulla.

Ystävällinen koira

Kun koirasta kerrotaan, että se on ystävällinen, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa. Mitä koira tällöin tekee? Ja milloin? Missä tilanteissa?

Mehän emme opeta koiraa olemaan ystävällinen. Me opetamme koiran tulemaan luokse kutsuttaessa, vapaaehtoisesti lähestymään meitä. Opetamme koiran rentoutumaan, kun silitämme. Opetamme koiran ottamaan ruokaa kädestämme. Emme siis opeta ystävällisyyttä (adjektiivi) vaan erilaisia käytöksiä.

Sama muiden koiralle annettavien leimojen/adjektiivien kanssa (koirani on vihainen/ärsyttävä/pirullinen…). Nämä eivät kerro koiran käytöksestä mitään. Koiralle on vain annettu leima, joka ei auta koiran ongelmakäytöksien ratkomisessa. Ongelma ei ole koirassa vaan tilanteissa, joissa ongelmakäytös esiintyy.