Agonistinen käyttäytyminen

Luin artikkelia dominanssista kesykoirilla, mihin on viitattu myös hankikoira.fi -sivustolla. Löytyi samalla rottweilerien käytöskartoitus, jossa mielestäni on paljon mielenkiintoista asiaa.

Agonistinen käyttäyminen on eläimillä esiintyvää käyttäytymistä sosiaalisessa tilanteessa, esimerkiksi hyökkäävät, pakenevat, alistumis sekä rauhoittavat käyttäytymiset.

Dominanssi liittyy kesykoirilla kahden yksilön väliseen suhteeseen eikä ole koiran ominaisuus.

Koiran käytösongelmaa selvitettäessä on selvitettävä koiran motivaatio käytökseen. Konfliktikäyttäytymistä esiintyy, kun koira on epävarma (esimerkiksi epävarma koira vierasta tervehtiessä), stressissä (koira pelkää koulutustilannetta rangaistusten pelossa tai ei ymmärrä mitä siltä tahdotaan) tai turhautunut (ei pääse toteuttamaan käyttäytymistään). Konfliktikäyttäytymistä on esimerkiksi ihmisten astuminen, joka tulkitaan usein dominanssiksi. Tällöin väärän tulkinnan vuoksi siihen saatetaan puuttua rankaisulla, joka ei täten ratkaise käytöksen takana olevaa motivaatiota eikä näin ollen ongelmaa. Rankaisemisen ja epäloogisen kohtelun takia koiran luotto omistajaan vähenee ja saattaa aiheuttaa puolustusaggressiivista käyttäytymistä. Konfliktikäyttäytymistä on myös sijaiskäyttäytyminen. Tätä näkee usein koulutustilanteessa, kun koira ei tiedä mitä siltä tahdotaan alkaen lepyttelemään omistajaansa (haukottelu, ympäristön katselu, ääntely).