ABC -analyysi

A = Antecedent (ennen käytöstä)
B = Behavior (käytös)
C = Consequence (käytöksen jälkeen)

ABC – analyysiä on hyvä käyttää miettimään, miksi koira käyttäytyy tietyllä tavalla. Mitä ympäristössä tapahtuu ennen koiran käytöstä ja mitä ympäristössä tapahtuu koiran käytöksen jälkeen.

Koiran motivaatio käytökseen vaihtelee. Esimerkiksi jos luoksetuloa palkataan aina makupaloilla, miten käy kun koiran maha on täynnä. Kannattaa palkita monin eri palkkioin, kuten leluin, koirakavereilla. Luoksetulosta tulee erilaisin palkkioin paljon vahvempi. Sama koskee tietysti muitakin käytöksiä, mitä koiralle opetetaan, että palkkioita kannattaa vaihdella.