Luento Patel Chirag

Kuuntelen joitain luentoja dog-ibox -sivustolta. Tässä on ollut niin kaikenlaista lukemista ja verkkokurssia, etten ole vielä ehtinyt kokonaan kuunnella Patel Chiragin ensimmäistä luentoa : Expanding Your Force Free Dog Training Toolkit Part 1. Tämä luento on neljä osainen luentosarja. Ensimmäinen luento on ollut mielestäni niin hyvä, että joudun käymään loputkin luennot läpi.

Luento käsittelee mm. tieteellistä sekä eettistä lähestymistapaa koiran kouluttamisessa.  Tieteelliseen lähestymistapaan kuuluu mm. determinismi eli lainalaisuusoppi, joka on filosofian näkökanta, jonka mukaan kaikilla asioilla on syynsä. Koiran käytökselläkin on syynsä.

Empirismi eli kokemusajattelu on tietoteoreettinen käsitys, jonka mukaan tieto perustuu havaintoihin ja kokemukseen, empiiriseen eli kokemusperäiseen tutkimukseen. Tulisi olla riippumaton ennakkoluuloista sekä mielipiteistä esimerkiksi eri rotuja kohtaan.

Kokeileminen, jolloin huomataan, että muuttuuko koiran käytös tällä tietyllä menetelmällä. Voiko tätä menetelmää toistaa, jolloin menetelmää voidaan käyttää muissakin tilanteissa kuin vain esimerkiksi koulutuskentällä.

Etsitään ensin yksinkertaiset selitykset asioille ennen kuin mennään monimutkaisimpiin selityksiin, esimerkiksi jos koira murisee korvaa koskettaessa, tutkitaan ensin onko korvassa kipua ennen kuin mennään monimutkaisimpiin selityksiin (parsimony).

Ja lopuksi, aina on hyvä kyseenalaistaa nykyisiä menetelmiä vaikka niiden parissa on puuhailtu jo useampi kymmenen vuotta tai vaikka vasta vuoden. Tutkia uusia tutkimuksia ja miettiä voisiko asian tehdä erilailla, eettisemmin. Terveellistä skeptisyyttä.