Vahvisteet

Puhutaan primaarisista, sekundaarisista ja tertiäärisistä vahvisteista.

Primaarinen vahviste ei ole riippuvainen muista vahvisteista. Kutsutaan myös ehdottomaksi vahvisteeksi. Primaarisia vahvisteita ovat mmm. vesi ja ruoka, jotka ovat siis luonnostaan vahvistavia.

Sekundaarinen vahviste on yhdistetty yleensä primaariseen vahvisteeseen mielleyhtymän kautta (klassinen ehdollistaminen). Kutsutaan myös ehdolliseksi vahvisteeksi. Esimerkiksi sana ”hyvä”, jonka jälkeen annetaan makupala. Tai naksuttimen/klikkerin ääni. Pallo. Sekundaarisilla vahvisteilla ei ole ensin ollut mitään merkitystä koiralle.

Tertiääriset vahvisteet ovat koiralle opetettuja temppuja ja käytöksiä, jotka on opetettu koiralle positiivisin menetelmin. Näistä käytöksistä on tullut niin mieluisia koiralle, että näiden käytöksien vihjeistä on tullut koiralle vahvisteita itsessään. Käytöksen suorittaminen on koiralle mieluisaa.

Täältä voi lukea lisää.