Kouluttamisesta

Mitä eroa on kouluttamisella ja käyttäytymisen muokkaamisella (behavior modification)? Artikkeli, josta voit lukea lisää.

Kouluttamisessa opetetaan koiralle jokin uusi taito, esimerkiksi istuminen.

Käyttäytymisen muokkaamisessa huomioidaan koiran tunnetilat, kuten pelko, ahdistus, aggressio.

Myös uuden taidon kouluttamisessa ovat tunnetilat aina mukana. Makupalojen käyttö kouluttamisessa yleensä lisää positiivista tunnetilaa, mutta tulee huomioida, että tällöinkin voidaan saada aikaiseksi ei-toivottuja tunnetiloja, kuten turhautuminen tai yli-innokkuus. Negatiiviset tunnetilat muodostuvat rankaisupohjaisten koulutusmetodien kanssa.

Kouluttajan valinta on siis hyvin tärkeää, jotta koulutuksessa otetaan huomioon koiran tunnetilat. Varsinkin, jos koiralla on jo negatiivisia tuntemuksia, kuten pelko, niin nämä negatiiviset tuntemukset tulisi saada muutettua, jotta koira pystyy omistajan kanssa työskentelemään.

Esimerkiksi ohitustreenit. Ihmiset hakeutuvat ohitustreeneihin, kun koiralla on rähjäysongelma. Koira on näin ollen jo sisäistänyt negatiivisia tuntemuksia vastaan tulevaan koiraan. Ohitustreeneissä koira viedään toistuvasti ohitustilanteeseen. Koira voi pysyä kontaktissa ohitustilanteissa, mutta muuttuvatko koiran tuntemukset ohitettavia koiria kohtaan, vaikka ohitettaessa saisi makupaloja? Pitäisikö koiralle antaa muu keino muuttaa tunnetilaansa toisia koiria kohtaan?

Koiran elämä on paljon laadukkaampaa ilman stressiä ja pelkoa ja tätä myöten myös omistajan elämä.