Contra-freeloading

Eläin saa valita, ottaako ruoan ilmaiseksi vai tekeekö työtä ruokansa eteen. Eläin mieluummin tekee työtä ruokansa eteen. Tämän ilmiön nimi on contra-freeloading.

Selitys tähän löytyy evoluutiosta. Eläimellä on paremmat selviytymismahdollisuudet, kun on kiinnostunut ympäristöstään ja vaikutusmahdollisuuksistaan. Tunne omasta hallinnasta toimii vahvisteena.

Sama koskee kouluttamista. Jos koiralle annetaan enemmän valintoja omassa kouluttamisessaan ja hallita omaa oppimistaan, koira on motivoituneempi oppimaan.

Kortisoli

Kortisoli on stressihormoni, jonka vaikutus voi muistuttaa adrenaliinin vaikutusta, mutta on pitkäkestoisempi. Molemmat erittyvät koiran kohdatessa vaaran. Kortisolin vaikutuksena mm. koiran reaktiivinen käyttäytyminen lisääntyy.

Pitkittyneessä stressissä kortisolilla tiedetään olevan useita vahingollisia vaikutuksia aivoihin ja ehkäisevän uusien aivosolujen muodostumista.

Pitkäaikaisessa fyysisessä ylirasituksessa kortisolipitoisuus lisääntyy ja proteiinipitoisuus vähenee. Näin ollen koira ei pysty palauttamaan kudoksiaan rasituksen jälkeen.

Kortisoli häviää elimistöstä viikon kuluessa.

cortisol vacation

Stress And The Brain: High Cortisol Levels Can Damage Brain Structure, Cognitive Function

Useita ärsykkeitä

Kun näkyvillä on koiralle useita mielenkiinnonkohteita/ärsykkeitä, koira ei keskity vain yhteen ärsykkeeseen vaan focus hajaantuu.
Kun koiran näkyvillä on vain yksi ärsyke, koira fokusoituu tähän yhteen ärsykkeeseen ja itsehillintäongelmat tulevat esille.
Näin ollen koiratapahtumissa tms. useamman koiran tapahtumissa, reaktiivinen koira saattaa hyvinkin pärjätä, sillä usean koiran joukossa koira pystyy hallitsemaan itsensä paremmin, kun ei pysty keskittymään vain yhteen ärsykkeeseen. Koira ei kuitenkaan voi hyvin vaan koiran huomio on jakaantunut useaan koiraan eikä vain yhteen koiraan, jolloin koira ei räjähdä (räyhää tms). Koiran eleistä voi lukea, että koiralla on epämukava olo. Koira käyttäytyy hillitysti, koska koiran huomio on jakaantunut, mikä vaikuttaa itsehillintään.

Motorinen muisti

Motorisesta oppimisesta puhutaan myös lihasmuistina, vaikka lihaksista ei ole tässä kyse vaan liikemuistista. Harjoitusta tehtäessä yksittäistä liikettä tai liikesarjaa toistetaan niin monta kertaa, että se ei enää vaadi aivojen tietoista koordinointia.

Motorinen muisti ei ole tietoista, eikä sitä ole tietoisesti palautettavissa mieleen.

Kun jokin liikesarja on opittu ja sen tuotosta vastaavat hermoverkot ovat vahvistuneet, tämä liikesarja on helppo palauttaa muistiin. Liikesarjojen oppimiseen liittyvä aivokuoren muovautuvuus helpottaa ja lähes automatisoi liikesarjojen tuottamisen.

Osa koirista ei harjoittele arvokkaita kommunikointitaitojaan ja asentoja, vaikka nämä auttaisivat koiraa voimaan paremmin.

Lähde : Muistiin jäänyt liike muovaa aivojen rakennetta

Real Dog Yoga

Jo-Rosie Haffenden julkaisi kirjan nimeltä ”Real Dog Yoga”, jonka hankin itselleni. Osallistuin myös Jo-Rosien seminaariin, joka käsittelee Real Dog Yogaa, mutta en ole vielä ehtinyt kuunnella seminaaria loppuun.

Real Dog Yogassa koira ottaa tiettyjä asentoja, esimerkiksi katsoo pois päin tai nostaa jalkaa eli samoja asentoja, joita koira tekee luonnostaankin, mutta real dog yogassa asennot laitetaan vihjesanan alle.

Real Dog Yogassa käytetään alustaa, joten koiraa tulee aluksi palkata matolle menemisestä. Kun koira on oppinut, että matolla on mukava olla, opetetaan perusasennot. Näistä lähdetään sitten opettamaan muut asennot sheippaamalla ja virheettömällä oppimisella.

Koira voi jättää harjoittelemisen kesken halutessaan, mikä tarkoittaa, että koira tarvitsee tauon. Näin koira ottaa osaa harjoitteluun sekä real dog yogan mielentila on tällöin oikea (rauhoittuminen, keskittyminen, tasapaino).

Tässä siis muutama ajatus Real Dog Yogasta. Mielenkiintoiselta vaikuttaa. Täytyy jatkaa seminaarin kuuntelua.