Herman Ebbinghaus

Herman Ebbinghausia pidetään muistitutkimuksen uranuurtajana. Herman tutki unohtamista merkityksettömillä tavuilla. Hänen mukaansa unohtaminen alkaa heti oppimisen jälkeen. Oppimiseen käytetty aika vaikuttaa siihen, kuinka paljon tavuja muistetaan.

Herman Ebbinghaus määritteli unohtamiskäyrän. Melkein 60 prosenttia kuuntelemalla opituista uusista asioista unohtuu jo ensimmäisen tunnin aikana. Opitun asian kertaamisella unohtaminen vähentyy. Muistijälki vahvistuu ja ja unohtaminen hidastuu. Kertaamisen lukumäärällä on merkittävä yhteys muistamiseen ja asioiden mieleen palauttamiseen.

Oppimisen ei tulisi tapahtua kerralla vaan vähitellen, mikä lisää myös muistamista. Kannattaa opiskella mieluummin pitkällä aikavälillä pienissä pätkissä kuin käyttää sama aika lukemiseen yhtäjaksoisesti tai vain pieniä taukoja sisältäen.

Tämä siis myös koiran kouluttamiseen, oppimiseen ja muistamiseen.

Contra-freeloading

Eläin saa valita, ottaako ruoan ilmaiseksi vai tekeekö työtä ruokansa eteen. Eläin mieluummin tekee työtä ruokansa eteen. Tämän ilmiön nimi on contra-freeloading.

Selitys tähän löytyy evoluutiosta. Eläimellä on paremmat selviytymismahdollisuudet, kun on kiinnostunut ympäristöstään ja vaikutusmahdollisuuksistaan. Tunne omasta hallinnasta toimii vahvisteena.

Sama koskee kouluttamista. Jos koiralle annetaan enemmän valintoja omassa kouluttamisessaan ja hallita omaa oppimistaan, koira on motivoituneempi oppimaan.