Motorinen muisti

Motorisesta oppimisesta puhutaan myös lihasmuistina, vaikka lihaksista ei ole tässä kyse vaan liikemuistista. Harjoitusta tehtäessä yksittäistä liikettä tai liikesarjaa toistetaan niin monta kertaa, että se ei enää vaadi aivojen tietoista koordinointia.

Motorinen muisti ei ole tietoista, eikä sitä ole tietoisesti palautettavissa mieleen.

Kun jokin liikesarja on opittu ja sen tuotosta vastaavat hermoverkot ovat vahvistuneet, tämä liikesarja on helppo palauttaa muistiin. Liikesarjojen oppimiseen liittyvä aivokuoren muovautuvuus helpottaa ja lähes automatisoi liikesarjojen tuottamisen.

Osa koirista ei harjoittele arvokkaita kommunikointitaitojaan ja asentoja, vaikka nämä auttaisivat koiraa voimaan paremmin.

Lähde : Muistiin jäänyt liike muovaa aivojen rakennetta