Stress Workshop

Löytyi yhteenveto luennoista koskien stressiä ja stressin vastustus- sekä sietokykyä.

”evidence to support the notion that the degree of behavioral control that an organism has over a stressor is arguably the most potent variable modulating the impact of the stressor yet discovered.”

Ymmärtääkseni pelko vähenee, kun eläimen (koiran) omalla käytöksellä on jokin merkitys. Eläimellä on kontrolli pelottavaa asiaa kohtaan. Vastakohtana voi olla ns. ”opittu avuttomuus”.

Oman elämän hallinnalla on suuri merkitys.