Hillumatta ja arkailematta hihnassa

Miira Hellsten koira- ja kissakoulusta Heiluva Häntä kävi luennoimassa Oulussa kuuden tunnin verran. Aiheena oli Hillumatta ja arkailematta hihnassa – koiran ei-toivotun käytöksen ratkaiseminen. Todella mukavaa, että Miira saatiin tänne luennoimaan Helsingistä sekä yleisöäkin oli paikalla päälle 80 ihmistä. Miira on taitava luennoitsija, joka tempaisee omalla olemuksellaan ja esiintymisellään kuulijat mukaan sekä tietenkin valtavalla tietomäärällä koirista, käyttäymisestä ja kouluttamisesta.

Miira aloitti luennon kertomalla pentujen sosiaalistamisesta. Kasvattajalla on tässä todella tärkeä rooli, sillä mm. sosiaalistumisen herkkyysikä alkaa koirilla jo kahden viikon iässä sekä laumautumisikä jo kasvattajan luona. Laumautumisikä vaihtelee eri rotujen kesken. Miira kertoi käyttäneensä kuukauden ajan adaptil-pantaa pennun tullessa kotiin kasvattajan luota. Olenkin lukenut tästä, että adaptil-pannasta on hyötyä sosiaalistamisen kanssa. Ihastuttavia videoita Miira näytti myös, minkälaisia harjoituksia on pentunsa kanssa tehnyt.

Ei-toivottu käytös kertoo usein siitä, että koiran hyvinvoinnissa kaikki alueet eivät ole tasapainossa. Kyse on yleensä koiralle lajityypillisestä/rodunomaisesta käytöksestä, joka on ristiriidassa omistajan toiveiden kanssa. Koiran hyvinvointiympyrän, johon kuuluu mm. terveydentila, geeniperimä, stressi ja pelot, tulisi olla tasapainossa. Koiran elekielen oppiminen on tärkeää, jotta ehkäistään myöskin ei-toivotut käytökset. Jo pienet stressisignaalit tulisi huomioida sekä seurata muutokset elekielessä. Koiralle on tilan tarve tärkeää, jolloin on mahdollisuus päästä pois tai mennä lähemmäksi. Pelot eivät lähde pois pakottamalla.

Koiran omistajasta Miira käytti sanaa huoltaja. Koiran ja huoltajan välinen suhde ei ole diktatorinen vaan suhde muodostuu mm. luottamuksesta, ystävyydestä, turvallisuudesta. Hyvä huoltaja hoitaa turvallisuusvastuun eikä näin ollen vie koiraa liian vaikeaan paikkaan. Hyvä ihmishuoltaja ei käytä väkivaltaa, ei uhkaile eikä selätä. Hyvä huoltajuussuhde on ansaittava elämässä kunnioituksena arjessa koko ajan. Jos koira kokee kipua, uhkaa tai stressiä, koira mieltää nämä asiat sillä hetkellä aistimaansa asiaan kuten toiseen koiraan.

Onnistumisia koiraohituksissa saa, kun koiralle annetaan tilaa ja kuunnellaan elekieltä. Hihna tiukalla ei lasketa tervehtimään ketään. Kadulla aina ohitetaan ja hihna löysällä. Myös ihmisen tulisi olla rentona. Koulutettu temppu voidaan ottaa avuksi, kuten käsikohdennus, vierellä kävely. BAT-metodi voidaan ottaa myös avuksi.

Miira näytti hihnataidot, jotka kuuluvat BAT -metodiin, mutta BAT -metodiin kun tutustuu, niin siitä tulee elämäntapa. BAT -metodissa koiralle annetaan mahdollisuus kontrolloida itse tapahtumia, koska tämä parantaa mahdollisuuksia vapautua pelosta sekä ehkäisee pelkojen palautumista että tulevaisuuden pelkojen syntymistä. Tilanteiden ennalta-arvattavuus vähentää stressiä.

Tässä siis jotain seminaarissa käytyä asiaa, mutta tietoa tuli valtavasti, että ei voi mitenkään käydä kaikkea tässä läpi. Omat ajatukset saivat vahvistusta sekä uusia ajatuksia tuli paljon. Miira saisi kyllä tulla uudestankin Ouluun, sillä kuusi tuntia oli jopa liian lyhyt aika. BATsta voisi pitää ihan oman kuuden tunnin seminaarin.