Extinction

Extinction : (reaktion) sammuttaminen

Pelon sammuttamisessa muodostuu todellisuudessa uusi muisto. Jos pelon sammuttaminen merkitsee uuden, sitkeän reaktion käsittävän muiston muodostumista, tällöin tämän uuden muiston vahvistaminen saattaisi varmistaa sen, että se voittaa kilpailun vanhempaa, pelkoa tuottavaa muistoa vastaan.

Pavlov osoitti kokeissaan, että ehdollisia reaktioita voitiin poistaa sammuttamalla. Sammuttaminen tapahtuu siten, että ehdollinen ärsyke esitetään toistuvasti ilman ehdotonta ärsykettä. Useiden toistojen jälkeen ehdollinen ärsyke voidaan esittää ilman että seurauksena on ehdollinen reaktio.

ehdollinen reaktio = yksilön opittu reaktio ehdolliseen ärsykkeeseen
ehdollinen ärsyke = ärsyke, josta koira ei ole synnynnäisesti kiinnostunut, mutta joka ehdollistumisen jälkeen aiheuttaa ehdollisen reaktion
ehdoton ärsyke = ärsyke, johon koira reagoi synnynnäisesti. Ehdoton ärsyke aiheuttaa ehdottoman reaktion.

Lähde: terve.fi,tievie