Stress Workshop

Löytyi yhteenveto luennoista koskien stressiä ja stressin vastustus- sekä sietokykyä.

”evidence to support the notion that the degree of behavioral control that an organism has over a stressor is arguably the most potent variable modulating the impact of the stressor yet discovered.”

Ymmärtääkseni pelko vähenee, kun eläimen (koiran) omalla käytöksellä on jokin merkitys. Eläimellä on kontrolli pelottavaa asiaa kohtaan. Vastakohtana voi olla ns. ”opittu avuttomuus”.

Oman elämän hallinnalla on suuri merkitys.

Why dogs are aggressive

Why are dogs aggressive

Tässä artikkelissa on paljon hyvää asiaa koiran aggressiivisuudesta ja peloista ja kuinka niihin pitäisi suhtautua.

”the dog’s need to increase distance from a perceived danger” eli koira haluaa etäisyyttä/lisää tilaa toiseen koiraan/uhkaan/pelottavaan asiaan. Aggressiivisella käytöksellään koira saa toisen koiran kauemmas. Kyse on siis koiran halusta tuntea olevansa turvassa.

”The secret to successfully treating aggression is to never put your dog in a situation where he goes over his stress threshold.” Ei viedä koiraa liian hankalaan tilanteeseen, jossa koiran ärsykekynnys ylitetään.

Itsehillintä

Itsehillintään kuuluu

1) Vihjeettömät käytökset – koiran oma valinta (default behavior)
2) Vihjeelliset käytökset – ärsykekontrolli

Erään tutkimuksen mukaan glukoosi parantaa itsehillintää. Esimerkiksi useat kouluttajat Saksassa syöttävät kuivattuja banaanilastuja reaktiivisille koirille täydentääkseen glukoosivarastoa.

Koiralle kannattaisi syöttää osa ateriasta ennen koulutusta, noin 30 minuuttia aiemmin, jotta glukoosi ehtii aivoihin auttaen koiran itsehillinnässä, varsinkin jos on impulsiivinen luonne.

Koiran tulisi saada tarpeeksi liikuntaa sekä rutiinit auttavat impulsiivisen koiran kanssa. Koiran kanssa tulisi leikkiä, mutta ei liian kiihdyttäviä leikkejä. Leikeissä tulee olla säännöt. Koira opetetaan myös rauhoittumaan eri tilanteissa.

Sanastoa

Training jargon

Kyseisestä linkistä löytyy koiran koulutussanastoa selitettynä, johon tulee törmäämään koiraa koulutettaessa.

Esimerkiksi herkistyminen :

Sensitized: A dog that is repeatedly exposed to things that scare them can also become sensitized to them. That is the risk of using flooding techniques to help a dog get over their fears. What occurs is that you get an amplification of the response from the repeated exposure to the trigger, which is the opposite of what you’re after.

Eli koiran pelko vahvistuu entisestään. Tästä esimerkkinä ukkosenpelko.

Pelko

Pelko- ja ahdistuslinjalla jatketaan, sillä vastaan tuli mielenkiintoinen artikkeli.

Artikkelissa pohditaan syitä sille, miksi joillakin koirilla triggerin pikainen näkeminen ei toimi pelon häviämisessä, vaikka käytettäisiin makupaloja (vastaehdollistaminen). Paremmin toimii triggerin pidempi aikainen katsominen niin, että koira menettää mielenkiinnon triggeriin. Kuulostaa hyvinkin BATlta.

”Behavior modification recommendations should emphasize long exposures to weak triggers.”