Pelko vähemmäksi

Pelko voi ajan mittaan kehittyä aggressioksi, varsinkin koiran aikuistuessa. Aiemmin koira osoitti pelkäävänsä, mutta noin vuoden iässä pelko onkin muuttunut aggressioksi. Pelko on hyvä työstää pois mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun pelkoa alkaa esiintymään. Ilman pelkoa koiran elämä on laadukkaampaa sekä koira elää pidemmän elämän.

Vastaehdollistamisessa ärsykkeestä tehdään positiivinen mielikuva. Ärsyke alkaakin ennakoida hyviä asioita. Vuorovaikutus ärsykkeen kanssa hyvä, muuten omistajan merkitys korostuu, mutta positiivinen mielikuva onnistuu ilman vuorovaikutustakin.

Ihmispelossa koira saa kahdenlaisen palkkion: ensin makupalan (heittämällä tms) ja tämän jälkeen itse koira tai ihminen menee pois päin. Koiralla on tällöin mahdollisuus lähteä pois pelottavasta tilanteesta. Vuorovaikutus tapahtuu, kun koira on siihen valmis.

BATssa koira oppii ärsykkeistä omaan tahtiinsa. BATiin kuuluu siedättäminen sekä hallittavuus. Hallittavuudella tarkoitetaan koiran omaa hallintaa ärsykkeisiin tutustumisessa.

Koiran eleiden lukemisella on suuri merkitys pelon poistamisella.