Klassinen ehdollistuminen

Kun koira haukkuu ovikelloa, johtuu se todennäköisesti klassisesta ehdollistumisesta. Tällöin kahden ärsykkeen välille syntyy mielleyhtymä.

Käyttämällä klassista ehdollistumista voidaan lisätä koiran itsevarmuutta. Klassinen ehdollistuminen muuttaa käytöstä sekä mielleyhtymiä. Klassinen ehdollistuminen on prosessi, jossa mielleyhtymä johonkin asiaan muuttuu. Asia, joka ennen ei herättänyt minkäänlaisia tuntemuksia, alkaakin herättää tiettyjä tuntemuksia.

Klassinen ehdollistuminen saa aikaan vahvan ensivaikutelman. Esimerkiksi pentujen kanssa, kun kohdataan uusia asioita, koitetaan saada ensivaikutelmasta todella positiivinen.

Ajoitus on tärkeää. Esimerkiksi, kun kello soi, alkaa tämän jälkeen koiran syöttäminen makupaloilla. Kun kellon ääni loppuu, loppuu myös koiran syöttäminen. Tällöin kellon ääni saa aikaan makupalojen esiin tulemisen.

Klassisella ehdollistumisella voidaan myös vahingossa saada aikaiseksi pelkoreaktio. Esimerkiksi hihnnassa olevan koira näkee kävelyllä vastaantulevan koiran. Omistaja tällöin kiskoo hihnasta. Ajan kuluessa toisesta koirasta tulee negatiivinen mielleyhtymä. Myös omistajan hermostunut käytös saattaa saada aikaiseksi negatiivisen mielleyhtymän erilaisista asioista.

Vastaehdollistamisessa muutetaan jo koiralla olevaa käsitystä jostakin asiasta, esimerkiksi pelkoa. Vastaehdollistamisessa luodaan koiralle positivinen mielikuva jostakin pelottavasta asiasta.