BAT

  • Koira valitsee rauhallisen käytöksen epätoivotun reaktiivisuuden sijaan. Esimerksi haukkumisen ja riekkumisen sijaan, BAT auttaa koiraa valitsemaan rauhallisen käytöksen. ”Triggeri” ei enää aiheuta koirassa pelkoa, turhautumista tai aggressiota.

  • BAT luo itsevarmuutta sekä vähentää kiihtyvyyttä. Jos koiralla on enemmän kontrollia elinympäristöstään (esimerkiksi koiran käytöksellä on vaikutusta), koiran ahdistus, pelko sekä kiihtymys vähenevät.

  • BAT lisää vuorovaikutusta sekä luottamusta. Omistajan ja koiran välinen suhde paranee, kun omistajan ja koiran vuorovaikutus on selkeää. BAT opettaa lukemaan koiran elekieltä, varsinkin kohdatessaan triggerin.

  • BAT vähentää stressiä.

  • Koira oppii nopeasti. Käytössä on koiran luonnolliset keinot.