NILIF

Luen juuri mielenkiintoista kirjaa nimeltä Plenty In Life Is Free, jonka on kirjoittanut Kathy Sdao. NILIF on lyhennys sanoista Nothing In Life Is Free, joka on yhdenlainen koiran koulutustekniikka. Kirjoittaja pitää NILIFiä tukahduttavana säännöstönä, joka rajoittaa omistajan ja koiran vuorovaikutusta. Kathy haluaakin kehittää omistajan ja koiran välistä suhdetta ja kommunikointia muilla konstein, sillä NILIFssä omistaja ei saa vastata edes koiran pieniin huomion tai avun pyyntöihin.

NILIF teknikka painottaa omistajan kontrollia koirasta. Tällöin jää sivuun molemminpuoleinen kommunikointi omistajan ja koiran välillä sekä vastavuoroinen yhteys. Pysyvämpi ja laajempi tavoite saavutetaan opettamalla koiralle kuinka itse voi omalla käytöksellään ohjata elinympäristöään, jolloin tietyllä käytöksellä saa haluamiaan vahvisteita. Kommunikointi on parempaa kuin kontrolli.

Omistajan tuleekin NILIFn sijaan havannoida koiraansa, merkata koiran hyvä käytös ja palkita. Tämän kautta saadaan pitkäkestoisia, luotettavia käytöksiä. Koira alkaa myös vastaamaan ympäristön vihjeisiin, jolloin koiran kontrollointi vähenee. Myös ihminen on osa koiran ympäristöä.

Tässä on vain muutama ajatus kirjasta.