Voimaantuminen

Vanhanaikaisessa koulutuksessa koiran käytösongelmien väitetään johtuvan dominanssista. Mutta ongelma ei ole siinä, että koira muka hallitsi omistajaansa. Ongelma on siinä, että koirilla ei ole valtaa omasta turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Omistaja päättää niin paljon asioita koiran puolesta, että on hyvä antaa koirankin saada tehdä valintoja.

Voimaantuminen auttaa impulssikontrollin opettamisessa, koiran hoidossa, sosiaalistumisessa sekä yleensäkin koiran kokonaishyvinvoinnissa, sillä koiran tulee saada pystyä edes jossain määrin hallita omaa elinympäristöään (ensisijainen tarve). Koiran käytöksellä on merkitys sekä vaikutuksensa. Jos hallintaa ei ole lainkaan, koira masentuu sekä sairastelee.

Koiralla tulisi olla aktiivinen rooli omassa hoidossaan. Kävelyillä koiran voi antaa valita reitin ja omistaja voi huoletta kulkea koiran perässä. Kävelyillä on hyvä kuitenkin tehdä jotain fokusointiharjoituksia, jotta koira keskittyy välissä omistajaankin sekä kuuntelee tarvittaessa omistajan vihjeitä, jotka koiralle on opetettu.

Koirasta ei tule koskaan omistajansa johtajaa, vaikka omistaja antaa koiran tehdä valintoja omasta elämästään. Ensijainen tarve koiralla on, että koira voi omalla käytöksellään vaikuttaa tiettyyn tilanteeseen, mikä kasvattaa koiran itseluottamusta. Annetaan koiralle aktiivisempi rooli elämässään.