Ongelmien muodostuminen

Ongelmien takana on yleensä koiran tyydyttämättömät tarpeet. Koira ei siis ole kovapäinen, ilkeä tai tyhmä vaan koiralla on aina jokin syy tietynlaiseen käyttäytymiseen.

Tulee arvioida, mikä aiheuttaa epätoivotun käytöksen. Mitä tapahtuu nyt? Mitä seurausta voisi käyttää vahvisteena uudelle käytökselle, joka korvaisi epätoivotun käytöksen?

  • mitä koirasi saavuttaa toiminnallaan? Jokin seuraus/palkkio/tarve käytöksellä koiralle on, minkä takia koira käyttäytyy ei-toivotulla tavalla.
  • estetään ei-toivotulla käytöksellä koiran tavoittelema seuraus/palkkio/tarve
  • mikä olisi hyvä käytös ei-toivotun käytöksen tilalle? Koiran tulisi saavuttaa hyvällä käytöksellä sama seuraus/palkkio/tarve kuin ei-toivotulla käytöksellä tai ainakin korvaava seuraus/palkkio/tarve.

Esimerkiksi haukkuminen. Miksi koira haukkuu? Mikä aiheuttaa haukkumisen? Mitä koira haukkumisella saavuttaa? Rullaluistelija lähestyy -> aiheuttaa haukkumisen. Haukkuminen on epätoivottu käytös. Rullaluistelija luistelee pois -> koira saavuttaa haukkumisella rullaluistelijan pois menemisen.