Default Behavior

Default behavior -käytös on hyvä opettaa koiralle jo pennusta lähtien. Default -käytöksen avulla pentu pystyy kommunikoimaan omistajan kanssa sekä oppii itsehillintää. Pentu saa siis haluamansa asiat käyttämällä itsehillintää sekä kommunikoimalla default -käytöksen avulla. Default -käytös tulisi saada mahdollisimman vahvaksi, jotta operantti käytös ohittaisi viettikäytöksen.

Pentu ei suorita default -käytöstä vihjeestä vaan pentu tarjoaa itse käytöstä, kun default -käytöstä on vahvistettu niin paljon. Myöhemmin kokeillaan, joko pentu tarjoaisi käytöstä saadakseen esimerkiksi lelun, ruokaa tai pääsyn ulos. Pentu saavuttaa nämä haluamansa asiat omalla käytöksellään. Käytös on siis pennun kommunikointia omistajansa kanssa ja omistaja näin ollen tietää pennun haluavan erilaisia asioita. Käytös tulee myös yleistää eri tilanteisiin ja paikkoihin.

The Puppy Program

Suosittelen hyvää lukemista, kun pentu on tulossa perheeseen: Control Unleashed, The Puppy Program, jonka on kirjoittanut Leslie McDevitt. Olen kirjasta lukenut ensimmäisen sekä toisen osan ja näiden perusteella olen kyllä tykännyt lukemastani.

Kirja painottaa näissä kahdessa ensimmäisessä osassa sitä, että kaikki pennut ovat erilaisia. Toiset pennut ovat herkempiä kuin toiset, joten erilaisissa koirakoulutuksissa tämä pitäisi ottaa huomioon. Kouluttajilla on yleensä suunnitelma, jonka mukaan koulutuksessa edetään ja joskus oletetaan, että jokainen pentu edistyy samaan tahtiin. Näin ei kuitenkaan ole. Omistajankin tulee ottaa tämä huomioon ja antaa pennun edetä omaan tahtiin pentua tukien sekä ymmärtää ja hyväksyä, että oma pentu edistyy omalla tavallaan. Näin toimien pennun itseluottamus pääsee vahvistumaan sekä ehkäistään ongelmia tulevaisuudessa, kun pennulta ei ole vaadittu liikoja.

Pennun täytyy tottua uusiin tilanteisiin omassa tahdissaan. Jos koulutuksessa ei saa pentuun kontaktia, ovat ympärillä olevat toiset pennut omistajineen liian iso häiriö. Kontaki on opeteltavissa oleva käytös, kuten istuminen tai seisominen, jota tulisi vahvistaa ja harjoitella eri tilanteissa. Harjoittelu aloitetaan ensin häiriöttömässä ympäristössä.

Kirjassa on todella paljon hyvää asiaa.