Pelon fysiologia

Pelon fysiologia

Mainio artikkeli pelon fysiologiasta löytyy Suomen Eläinkouluttajat Oy -sivustolta.

Artikkelissa puhutaan aivokuoresta, talamuksesta, hypothalamuksesta, mantelitumakkeesta sekä hippokampuksesta.

aivokuori = aistitiedot
talamus = välittää aivokuorelta tulleen tiedon
hypothalamus = aktivoi sympaattisen hermoston
mantelitumake = emootio

Koiran ärsykekynnyksestä puhuttaessa voidaan ajatella, että ärsykekynnyksen toiselle puolelle jää “järki/tieto” ja toiselle puolelle “vaisto/tunne”. Jos työskennellään ärsykekynnyksen alapuolella, tällöin koira pystyy toimimaan järjellään, tekemään tietoisia valintoja. Jos ylitetään ärsykekynnys, tällöin koira toimii vaistollaan ja reaktiot ovat automaattisia eivätkä tarkoituksellisia.

Perustuuko toiminta järkeen vai tunteeseen riippuu määräytyykö toiminta aivokuoresta vai limbisestä järjestelmän alueesta, amygdalasta eli mantelitumakkeesta. Ärsykekynnyksen alapuolella toimii aivokuori. Ärsykekynnyksen yläpuolella toimii amygdala. Kannattaa siis toimia ärsykekynnyksen alapuolella, jolloin koira pystyy prosessoimaan tietoa, oppimaan uusia asioita ja olemaan tarkkaavainen sekä rentoutunut.

Akuutti stressi aiheuttaa amygdalassa kiivasta toimintaa. Tällöin koira ei pysty oppimaan, olemaan keskittynyt tai tottelemaan. Tehokas koulutus alkaa siis ärsykekynnyksen alapuolelta, jolloin kriteerejä nostetaan hyvin hitaasti.

Lähde: Poodle-Power