Luettua kriteereistä ja latenssiajasta

Luettua kriteereistä ja latenssiajasta

Laitanpa hieman muistiin kriteereistä, joista luin Naksutinkoulutusta koirallesi -kirjasta. Kirjassa selostetaan 80% sääntö, jonka mukaan matemaattisen tarkasti voidaan arvioida seuraavaan kriteeriin siirtyminen.

Koiran onnistuessa 80%:sti, harjoittelu on edennyt hyvin ja kriteeriä voidaan nostaa. 80% on sama kuin neljä onnistunutta toistoa viidestä tai kahdeksan onnistunutta toistoa kymmenestä.

Koiran pitäisi tarjota käytöstä latenssiajan puitteissa. Latenssiaika on ennalta määritetty aika. Omistajan antaessa koiralle vihjeen, koiran pitäisi tarjota käytöstä ennalta määriteltynä aikana. Esimerkiksi uuden käytöksen harjoittelussa pidetään latenssiaikana kolmea sekuntia. Eli koiran saadessa vihjeen, koiran pitäisi reagoida vihjeeseen kolmen sekunnin kuluessa.

Perussääntö on välttää kahta peräkkäistä virhettä eikä varsinkaan antaa koiran tehdä kolmea peräkkäistä virhettä.

Aiemmin olen kirjoittanut, että kouluttajan tulee palkita koira onnistuneesta käytöksestä/toiminnasta viiden sekunnin sisään. Näin vahvistetiheys pysyy tiheänä.