Sanastoa

Sanastoa

Luen nyt Karen Pryorin kirjaa “Don´t shoot the dog!”. Laitan tässä vähän sanastoa muistiin.

Conditioned reinforcer = ehdollinen vahviste (sekundaarinen vahviste)
Aversive = pakote, epämiellyttävyys
Primary reinforcer = ehdoton vahviste (primaarinen vahviste)
Reinforcer = vahviste
Operant conditioning = operantti ehdollistuminen
Bridging stimulus = siltaärsyke
Interim = väliaikainen, tilapäinen
Stimulus = ärsyke
Reprimand = nuhde, moite
Negative reinforcer = negatiivinen vahviste
Successive approximation = toisiaan lähestyvät likiarvot
Intermittent = epäsäännöllinen