Itsehillintä

Koiralle voi opettaa itsehillintää eikä vain hillitä koiraa. Tehokkainta olisi opettaa koira toimimaan oikein mahdollisimman itsenäisesti niin, että se esimerkiksi lukee ympäristöään ja poimii vihjeet toiminnalleen sieltä. Tällaiset käytökset tulevat vahvemmiksi kuin ne, joissa omistaja alkuunpanee toiminnan. Koira toimii itseohjautuvasti. Kävisiköhän tähän esimerkiksi se, että kun Rölli näkee koiran niin odotan katsekontaktia enkä sano Röllille mitään käskyä kuten “viereen” tai Röllin nimen. Näinhän meillä ei vielä toimita, mutta jospa tulevaisuudessa.

Oppiminen alkaisi koiran omasta oivalluksesta. Mitään suullisia kieltoja tai käskyjä ei anneta.

Voidaan laittaa lelu tai makupaloja koulutusalueelle. Koulutusalueella tehdään liike ja palkitaan koira sanomalla “hyvä” -> “vapaa” -> koira saa juosta hakemaan palkkionsa. Koira opetetaan vähitellen työskentelemään pidempiä aikoja ennen palkan saantia. Tämä taidetaan tuntea myöskin nimellä etäpalkkaus.

Hyödynnetään erilaisia esineitä kuten leluja, ruokakippoja ja -rasioita, joiden ohitse koiran tulee seurata. Aiemminkin on mainittu Koiramestari-ohjelmassa luoksetulokuja, jolloin koiran pitää juosta lelujen välistä tai niiden yli.

[http://www.youtube.com/watch?v=EVJiwa9LHiw ](Tässä linkissä on mukava video kuinka koiralle opetetaan “jätä”/“irti” -käsky. )

Koiralle tulisi antaa selkeitä ohjeita tilanteissa, joissa koiran on vaikea olla. Omistajan tulee ennakoida ja ennaltaehkäistä. Esimerkiksi kuunnellessa ohjaajan neuvoja, omistajan tulee käskeä koira paikallaoloon tai perusasentoon, jottei koira hauku tai riehu. Jos koira ei reagoi omaan nimeensä, koira on liian kiihtynyt. Tällöin tulee pysähtyä, ja pyrkiä saamaan koira jälleen rauhalliseksi.